Zakres Działalności:1. Raporty z wykazywania zasobów złóż kopalin i złóż antropogenicznych

2. Wyceny złóż kopalin i złóż antropogenicznych na podstawie Polskiego Kodeksu Wyceny Złóż Kopalin POLVAL

3. Kształcenie w zakresie wykazywania zasobów złóż oraz wyceny złóż kopalin i złóż antropogenicznych

4. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów oraz uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych spotkaniach specjalistów z zakresu wykazywania zasobów i wyceny złóż

5. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących wykazywania zasobów, wyceny złóż, gospodarki surowcami mineralnymi

6. Przyznawanie Certyfikatów Geologa Kompetentnego i Taksatora Złóż Kopalin oraz wnioskowanie do European Federation of Geologists o przyznanie tytułu Eurogeologa