Lista Taksatorów Złóż Kopalin (TZK)1. BYRSKA-RĄPAŁA Alicja, TZK011
2. GALOS Krzysztof, TZK012
3. GLAPA Wojciech, TZK013
4. KAMYK Jarosław, TZK014
5. KULCZYCKA Joanna, TZK015
6. LEWICKA Ewa, TZK016
7. MAZUREK Sławomir, TZK017
8. PIETKIEWICZ Paweł, TZK018
9. SADECKI Zbigniew, TZK019
10. SAŁUGA Piotr W., TZK020
11. SMAKOWSKI Tadeusz, TZK021
12. SOBCZYK Eugeniusz J., TZK022
13. SZLUGAJ Jarosław, TZK024
14. UBERMAN Robert, TZK025
15. UBERMAN Ryszard, TZK026
16. WIRTH Herbert, TZK027
17. KOPACZ Michał, TZK029